Vyjadřovací portál Žádost o vyjádření

Informace pro žadatele o vyjádření

Vážený žadateli,

nacházíte se na portálu společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s, který Vám umožní zadat žádost o vyjádření k existenci vodohospodářských zařízení ve správě naší společnosti.

Vyjádření k existenci vodohospodářských zařízení Vám bude zasláno elektronickou formou. Informace o poloze našich zařízení je pouze orientační. Z tohoto důvodu ji nelze použít pro žádný stupeň schválení dokumentace dle zákona č. 183/2006, Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Formulář obsahuje pět po sobě jdoucích stran. Vždy je zvýrazněna aktuálně používaná strana. Pro přecházení mezi jednotlivými stranami žádosti slouží tlačítko „Následující krok“. V každém kroku je možno použít nápovědu označenou symbolem "?". Informace o poloze našich zařízení je pouze orientační. Jejich přesnou polohu může vytyčit přímo v terénu pouze náš pracovník, a to na základě objednávky. Kontaktní údaje jsou uvedeny v našem vyjádření.

Podporované prohlížeče: Internet Explorer (verze 10 a vyšší verze), Google Chrome a Mozilla Firefox.

E-maily naší společnosti jsou odesílány z adresy vyjadreni@vakmb.cz. V případě, že potvrzení o přijetí Vaší žádosti neobdržíte do 12 hodin po jejím odeslání, prověřte nastavení antispamové ochrany pro adresu vyjadreni@vakmb.cz.

Zvolte jazyk

Česky Slovenský English